Lågkonjunktur? Gasa eller bromsa!?

Var tar konjunkturen vägen? Ska man gasa eller bromsa med sina satsningar och vilken marknadsföring är den bästa? Frågorna är många men svaren är inte lika enkla att hitta.

Acceptera inte att det är lågkonjunktur

Framtidstro skapar framgång! I en lågkonjunktur blir det inte bara viktigt att arbeta hårdare och effektivare. Lika viktigt blir det att ha en positiv attityd och tilltro till framtiden, att se möjligheter där andra ser hot. Under decennier har företag upplevt konjunktursvängningar och vinnarna är alltid de som tror på framtiden och som anpassat sig till de nya förändringarna.

Öka andelen av din digitala marknadsföring

Här är tre fördelar med digital marknadsföring!
– Digital marknadsföring är mätbar vilket innebär att du enkelt kan se vad den ger och arbeta agilt.
– Digital marknadsföring är förhållandevis billig i jämförelse med andra kanaler.
– Digital marknadsföring går enkelt att inrikta mot målgrupp.Flera statistiska resultat och studier visar att det lönar sig att satsa i lågkonjunktur! Om man kostnadseffektivt vill ha fler kunder -Är digital marknadsföring det vi rekommenderar.

Skapa ökad säkerhet genom att sprida riskerna

Flera studier visar att de företag som gick som vinnare ur de senaste kriserna var de som sålde sina produkter eller tjänster på olika marknader och till olika målgrupper. Detta gav dem en större strategisk flexibilitet som blev ännu viktigare under lågkonjunkturen. De som bara arbetade med en produkt eller tjänst mot en målgrupp var extremt sårbara! Vinnarna sprider alltså riskerna genom att rikta sig mot flera olika målgrupper.

Var kreativ, anpassbar och ha koll på omvärlden

Man brukar säga att ur djupa kriser föds innovation och nytänkande. När det går bra kör man på av vana och automatik. När det går sämre blir man tvingad att tänka kreativt och förändra invanda rutiner. Hungriga lejon är de som jagar bäst. När konkurrenterna oroar sig för vad de ska göra kan du erövra dina konkurrenters kunder. Med lite omvärldsspaning kan man lätt hålla koll på vad som händer hos sina konkurrenter.

Investera i lågkonjunkturen för att kunna skörda i en högkonjunktur

Hela 8 av 10 människor ser problem framför möjligheter medan bara 2 av 10 ser möjligheter framför problem. Av historien kan vi lära oss att vi behöver båda sorter, men i lågkonjunktur behöver vi framför allt de som är möjlighetsorienterade. Är det bra att bromsa i uppförsbacke? För lågkonjunkturer föder möjligheter. Det är nu möjligheten ges att inta marknadsandelar! Det är nu vi kan bli bäst på vår marknad. Det är nu vi kan vinna kunder från våra konkurrenter!

Så blir du Top of mind

Utbilda dina kunder om dina produkter eller tjänster. Passa på att lyfta fram det som är specifikt med ditt företag och din produkt. Kanske är det produkter och erbjudanden som inte dina kunder känner till, berätta om dem.

Identifiera kunder du tror på och utveckla dessa genom kundvård och stärkt lojalitet. För optimisten innebär lågkonjunktur att äntligen få tid för kundvård och tid att fundera över vad som krävs för att skapa långsiktiga och starka relationer.

Bygg varumärke på kundvärde och lösningar, inte pris

Vilka av era erbjudanden är bäst lämpade att tillföra värde för era kunder i lågkonjunktur? I tuffa tider blir kunderna mer riskmedvetna. Kunder blir i högre grad medveten om att misstag kostar pengar. Fokus bör därför ligga på att lösa kundens problem, inte priset. Den som vågar och kan prissätta sina erbjudanden efter kundvärdet har mycket att vinna. Kort sagt- Den som verkligen skapar värde för kunden är lågkonjunkturens vinnare!