Sökmotormarknadsföring, Google Ads

Sökordsannonsering/Sökmotormarknadsföring med Google Ads gör att du kan annonsera för potentiella kunder som aktivt söker efter det du erbjuder, och du betalar bara när någon klickar på din annons. För de absolut flesta företag är Google Ads en lönsamm och effektiv marknadsföringskanal. 

Datadriven annonsering med Sökmotormarknadsföring Google Ads

Oavsett om du precis ska komma igång eller redan sökordsannonserar med Google Ads ger vi dig förutsättningarna för att öka dina intäkter och din avkastning. Du får en relevant och strukturerad annonsering där så många klick som möjligt leder till köp.
Våra certifierade (IHM Business school) Sökmotorkonsulter hjälper dig, oavsett om du är nybörjare eller redan har en befintlig annonsering, att öka din försäljning från Google.

Driva försäljning och hitta nya kunder.

Marknadsföra och bygga ditt varumärke.

Förbättra dina resultat och öka din avkastning.

Varför behöver jag en Google Ads-byrå?

När ni tar hjälp av vår byrå med er sökordsannonsering är det alltid en IHM Business school certifierad Google Ads-konsult som hjälper er. Hos oss får ni

  • En Google-certifierad och erfaren sökmotorkonsult som hanterar annonseringen
  • Full kontroll och full insyn i vad vi gör och varför
  • En fast månadskostnad för vårt arvode och löpande rapportering
  • Full äganderätt av ert Google Ads-konto och en månads uppsägningstid

Vad kostar Google Ads?

Det är först när någon klickar på din annons i sökresultatet som du betalar. Att betala per klick ger dig som annonsör betydligt större kontroll över dina kostnader jämfört med många andra prismodeller. Detta är en av huvudanledningarna till att Google Ads-annonsering blivit så populärt.

Exakt vad klicket kostar avgörs i en auktion mellan de olika annonsörer som vill synas på ett visst sökord. Det faktiska priset för klicket avgörs av vad annonsörerna är bereda att betala per klick för sökordet i kombination med deras Quality Score för just detta sökord. Förutom ett maximalt klickpris per sökord sätter du som annonsör en budget där du bestämmer hur mycket pengar du är beredd att annonsera för per dag. Denna budget kallas ofta för klickbudget.

Väljer du Kungälvs webbyrå som Google Ads-byrå betalar du klickbudgeten direkt till Google, vi tar ingen provision eller procentandel på denna. På detta så tillkommer ett fast månadsarvode som betalas till oss på Kungälvs webbyrå och som baseras på hur mycket arbete vi anser att ditt Google Ad-konto behöver.

Så här jobbar vi med sökordsannonsering,    Google Ads

Vi hjälper dig marknadsföra och bygga företagets varumärke samtidigt som vi förbättrar ditt resultat och ökar avkastningen. När du arbetar med oss äger du alltid ditt Google Ads-konto och du betalar för annonseringskostnaden direkt till Google.

När vi hanterar din sökordsannonsering lägger vi upp arbetet i följande steg

1 Sökordsanalys

En sökordsanalys syftar till att få kunskap om vilken trafik som är mest lönsam för dig. Vi går bland annat igenom vilka ord som bäst representerar dina produkter, hur dina kunders sökprofiler ser ut och hur konkurrensen ser ut. Vi analyserar även trafikmängder och bestämmer vilken trafik som är viktig ur ett varumärkes- respektive säljperspektiv. Utifrån sökordsanalysen sätter vi sökord för din annonsering.

2 Kampanjstruktur

Nästa steg är att bestämma kampanjstrukturen i ditt Google Ads-konto och förutsättningarna för din annonsering. En kampanjstruktur anger ramarna för din annonsering, som vi löpande optimerar. Vi skapar en relevans mellan sökord, annonsering och landningssidor. Du får full kontroll över intäkter, kostnader, var trafiken kommer ifrån samt när och var dina annonser ska visas. Uppsättningsprocessen tar mellan två till fyra veckor då vi lägger mycket tid på att analysera de potentiella kundernas sökbeteenden.

3 Annonser

Vi tar fram annonser som presterar. Du betalar per klick och därför är det viktigt att få rätt klick. Baserat på sökordsanalys och kampanjstruktur tar vi fram annonser som sätter rätt förväntningar och attraherar nya kunder till din sajt – inte bara besökare! Annonsernas utformning är en dynamisk process där vi ständigt optimerar utifrån lönsamhet.

4 Löpande optimering

Din certifierade sökmotorkonsult hanterar, optimerar och utvecklar din Google Ads-annonsering löpande med målet att öka din lönsamhet och avkastning över tid. Vi optimerar bland annat

  • Kampanjer, sökord och annonser
  • Budnivåer för att nå lönsamma positioner
  • Landningssidor genom att testa flera
  • Utformning och test av annonser efter prestation
  • Test av nya sökord med potential

Vi finns i Kungälv

Krappvägen 571, 442 44 Kungälv

(+46) 0707 655 843

info@kungalvswebbyra.se

Följ oss